Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku zmienia się numer konta, na który wnoszone będą wpłaty podatku.

Każdy Podatnik otrzyma OSOBNY numer konta bankowego. Numer ten będzie wskazany w decyzji podatkowej (tzw. nakazie płatniczym).

Należy pamiętać, że jest to zupełnie inne konto niż te, na które uiszczane są opłaty za wodę i gospodarowanie odpadami.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności już na nowy numer.

Termin:
11.01.2019 godz. 08:00 - 30.12.2019 godz. 09:00
Adres:
Kategoria:
Informacje urzędowe
Data ogłoszenia:
10.01.2019 14:00