Ankieta

Obszar objęty projektem planu położny jest przy drodze wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Hajnówka, za miejscowością Olszanka. Realizacja nowej zabudowy usługowej stworzy nowe miejsca pracy, zwiększy dostępność do usług osób podróżujących drogą wojewódzką oraz przyczyni się do promocji i rozwoju całej gminy. Ponadto przygotowanie terenów inwestycyjnych do obsługi komunikacji samochodowej i działalności turystyczno-rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju gminy i jej promocji,

Opinia dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego Olszanka, Sieśki